Tarieven

Screening

Intake en onderzoek na screening

Intake en onderzoek na verwijzing

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek

€ 17,00

€ 47,50

€ 47,50

€ 60,00

€ 58,00

Zitting Fysiotherapie

Zitting Handfysiotherapie

Zitting Longtherapie

Zitting Oedeemtherapie

Zitting Oedeemtherapie (met toeslag aan huis)

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 47,50

€ 60,00

Telefonische zitting


Rapportage

Tijdrovende rapportage


Niet nagekomen afspraak  

€ 10,00


€ 50,00

€ 80,00


100% tarief

Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u vriendelijk uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Wanneer u uw afspraak binnen 24 uur annuleert, krijgt u van ons een nota volgens het behandeltarief.